Välkommen

Vi efterlyser nycklar till klubbstugan!
Om du har en nyckel som du inte längre använder eller har behov för så lämna gärna tillbaka den. Har du dessutom lagt en deposition så får du tillbaka den.
Kontakta Carina Ohlander 070-5869888 eller på mail sekreterare@varmdobk.se

Info från kommunen:

Under perioden 1 mars till 20 augusti ska hundar i kommunen hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det kan finnas vilda djur. Det innebär i praktiken att hundar ska hållas kopplade under den tiden för att skydda fåglar och vilt. I naturreservat gäller alltid kopplingstvång, oavsett hur bra lydnad du har på din hund.

Se till att din hund har halsband med ditt namn, adress och telefonnummer när den inte hålls kopplad.

För mer info se: Värmdö Kommun/hundar