Välkommen

Årsmöte lördagen den 17:e februari kl 14:00
Årsmöteshandlingar 2018 (1)
ÄNTLIGEN!
Lördagen den 7 april håller Matte Johansson en SPÅRLÄGGARKURS
Den är gratis för våra medlemmar och vänder sig till Dig som tävlar/tränar personspår. Denna kurs kommer även utveckla ditt och din egna hunds spårarbete.
Vår förhoppning är att du sedan kan hjälpa till att lägga spår på våra tävlingar.
VÄLKOMNA!

Plats: Klubbstugan

Tidpunkt: Kl. 10:00 den 7/4

Anmälan: sparlaggare@gmail.com