VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Sektorernas rapporter 2021

Rapporter
2020-05-27

Styrelsen
Värmdö BK fortsätter att växa. Vi har just nu 894 medlemmar.
Styrelsen har sedan årsmötet haft 2 st styrelsemöten. Utöver våra möten har styrelsen en effektiv
och frekvent kommunikation via mail, FB och telefon.
Vår gemensamma fixardag på klubben i början av maj, blev en mycket trevlig dag. Det blev mycket
gjort både i våra byggnader och runt omkring på vårt klubbområde.
Tränings- och kursverksamheten fortsätter på klubben med de restriktioner som SKK/ SBK har
beslutat. Styrelsens mål är att klubben skall kunna genomföra så mycket aktiviteter som möjligt inom
ram för restriktionerna.
Styrelsens medlemmar Ordförande Anna Löfblad
Vice ordf Ulrika Grip
Kassör Inger Irenius
Sekreterare Carina Ohlander
Ledamot Robin Yourell Högberg
1:a suppleant Anneli Dahllöf
2:a suppleant Anders Sjöberg
3:e suppleant Marianne Strigell

HUS (Hundägarutbildningssektorn)
Sektorns medlemmar; Anneli Dahllöf – sammankallande, Mia Lilja, Sandra Jonsson, Lisa Jozic, Jenny
Söderberg.
Två sektormöten har hållits fram till dagens datum. En instruktörsträff är planerad till 8/6.
81 kurser har genomförts, påbörjats eller planerats hittills detta år. Coachinggrupper i tävlingslydnad har också erbjudits medlemmar.
Vi har fn tre aktiva instruktörselever för att ev gå allmänlydnadsinstruktörsutbildning, en som är färdig för att gå bruks/sök instruktörsutb. samt två som går bredvid för att bli rallyinstruktörer. Vi vet inte i dagsläget när instruktörsutbildningarna kommer att påbörjas igen.
Allmänlydnadsjouren samt instruktörsledda promenader har startat upp och pågår fram till
sommaren.
Pga av coronapandemin har det varit svårt att planera någon instruktörsutveckling, under våren har istället en instruktör gått digital utbildning i ”Bästa starten”, en instruktör har gått en kortare spårkurs samt flera instruktörer deltog i digital föreläsning med Tobias Gustavsson ”Markeringsträning” som Studiefrämjandet anordnade. Vi planerar för att förhoppningsvis få till en utvecklingsdag till hösten/vintern.
Sektorn har anmält klubben till att delta i hundens vecka detta år. Veckan som går av stapeln v 37 och anordnas med hjälp av Studiefrämjandet är tänkt för att visa upp för allmänheten vad
brukshundklubben gör. Vi kommer att anordna aktiviteter torsdag 16/9 samt lördag 18/9. Det är
planerat för uppvisningar i tävlingslydnad, IPO-R, agility och rallylydnad med prova på för det två
senare. Vi kommer också ha gemensam träning ”sund med hund”, information och ev uppvisning av
patrull samt inform/visning av MH/MT. Fråga instruktören, tipspromenad samt loppis står också på
agendan. HUS tar tacksamt emot förslag på ev annan verksamhet dessa dagar och kommer att behöva hjälp av övriga sektorer och medlemmar.
HUS/gm Anneli Dahllöf

Bruks- o Lydnad
2021 har börjat som 2020 slutade – med Covid-19. Men äntligen börjar vi se ljuset i tunneln.
Vårens spårtävling blev inställd, den har vi flyttat till hösten. Lydnadstävlingen i juni kommer vi att
kunna genomföra, dock endast startklass och LK1. Vi ställde även in vårens 2 första månadstävlingar.
Vi räknar med att genomföra månadstävlingen den 7/6.
Öppna måndagsträningen har pågått som vanligt, enligt FHM restriktioner.
Till hösten tror vi att tävlingarna kommer i gång som vanligt. Det ser vi fram emot!
Vi kommer behöva er hjälp att genomföra dessa, som spårläggare, figuranter, skrivare och övrig
funktionär. Så notera datumen.
Spårtävling, LKL 12/9
Apelltävling i spår, sök och rapport 26/9
Spårtävling, HKL 2/10
Om vi har möjlighet kan vi komma att lägga till någon tävling till hösten.
TT-sektorn gm Sussie Konola

Agility
Möten:
Begränsat mötena pga av covid-19
Kurser:
Har kurser på alla nivåer, vuxna, barn och ungdom samt unghundsagility.
Tävling:
Inställd
Ekonomi:
Intäkter från många kurser ligger i klubbenskassa
Inköp av 2 st tunnlar, 12 säckar, nummerskyltar blå och röda, slalom samt hopphinder
Öppen banträning:
Måndagar 18:00 med banträning, en planvärd som tar med en banskiss.
Städ- och fixardag:
Har vi haft flera, klippte grenar, satte upp staket och byggde grindar, skyffla ut jord och sådde gräs.
Dessutom har det satts upp duk på staketet, hindren är överflyttade.
Aktivitetsbanan:
Har kollats av, nya informationsskyltar.
Vi kommer att flytta upp en tunnel (när vi får en ny), några hopphinder och göra fler
förbättringar under sommaren.
Meningen är att de som inte tränar/tävlar i agility kan aktivera och miljöträna sin hund på
aktivitetsbanan.
Agility gm Mia Lilja

Rallylydnad
Vi har under våren haft öppen träningen på måndagar. Träningen har varit ”corona anpassad”.
Vi har delat upp oss i träningsgrupper för att aldrig vara mer än 8 personer på plats. Det har fungerat bra och träningarna har varit uppskattade.
Den 13:e juni kommer vi att anordna en officiell rallylydnadstävling. Det är en dubbeltävling i två
klasser, nybörjare och fortsättning, vi kommer att följa FHM restriktioner.
Utvecklingsdagen för våra tävlingsekipage är framflyttad till hösten.
Rallylydnadssektorn
gm Carina Ohlander

Draghund
En ”Grönt kort” kurs har hållits under våren
Det finns en Facebook grupp för Värmdö BK draghund som en träffpunkt för draghundsintresserade
på klubben.
Gruppen försöker anordna ett gemensamt träningspass per vecka i Velamsund.
Fler och fler verkar vilja köra cykel med hunden, så tips på en bra runda där vi kan kombinera cyklister och löpare tar vi gärna emot.
Förslag på aktiviteter eller utbildningar som ni skulle vilja ha tas gärna emot i gruppen.
Dragsektorn gm Robin Yourell Högberg

Tjänstehund
Inget att rapportera

RUS (Rasutvecklingsektorn)
RUS fortsätter att anordna MH och MT på vår klubb.
Banan hyrs också ut till uppfödare som vill utföra MH på sina hundar.
Robin Yourell Högberg är ny medlem i RUS sedan april.
RUS gm Sandra Jonsson

Mark- och stuga
Ny sektor har bildats med ny sammankallande.
Ny matta kommer att läggas in i klubbstugan inom kort. a i klubbstugan.
Nya sektorn har haft tre möten:
• Det var ett uppstartmöte för sektorn med de nya deltagarna. Vi gick då igenom hur vi ska lägga
upp vårt arbete i sektorn samt började ta fram en åtgärdslista över vad som behöver göras vad
gäller mark och stuga.
• Vi gick runt på klubbområdet och såg vad som behöver åtgärdas i husen och på klubbområdet.
• Vi hade ett möte inför städdagen där vi detaljplanerade för det som skulle göras på städdagen.
Genomförda arbeten under våren:
• Nytt kylskåp är inköpt och monterat
• Ny dammsugare är inköpt
• Mörkläggningsgardin till klubbstugan är inköpta och monterade
• Insynsskydd till agilitybanan är monterat
• Målning av klottrade väggar
• Fönster kittade och målade
• Kansliet städat
• Rastslingan är uppmärkt, både lilla och stora slingan
• Klubbstugan:
o Högskåp uppsatt i köket
o Hylla ovanför diskbänken uppsatt
o Försäljningshylla för hundgodis är uppsatt
• Skräp är plockat och sly är klippt kring klubbområdet
• Spång ner till Stora plan lagad
• Rampen till ”Ragges bod” är utbytt
• Ny dörr och trappa till kansliet
Städdag:
Städdag är genomförd den 8 maj kl 9.00. Det kom många medlemmar och hjälpte till. Det blev en
mycket trevlig dag i positiv anda och mycket arbeten blev gjorda. Stort tack till alla.
Mark och stuga
gm Irma Larsson Purins