VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Sektorernas rapporter 2020

Rapporter
2020-05-22

Styrelsen
Styrelsen har haft 2 st styrelsemöten och ett extra styrelsemöte nu på våren.
Klubben har för närvarande 636 medlemmar och är nu största Brukshundsklubben i
Stockholmsdistriktet, och vi ligger på en fjärde plats i Sverige!
Vi har haft ett möte med skytteklubben för att gå igenom våra tävlingsdagar och önskemål om
skjutförbud.
Vi har också haft ett möte med båtklubben då de kommer att sätta upp en bom vid parkeringen vid stora plan pga att de har bekymmer med stölder av bla motorer.
I mitten av februari lämnade vi in ett prov på vårt dricksvatten på analys. När analyssvaret kom så fick vi kommentaren: Vattnet var perfekt, grattis!
Nu har vår parkering blivit iordninggjord med nytt grus.
Tränings- och kursverksamheten fortsätter på klubben med de restriktioner som SKK/ SBK har
beslutat. Styrelsens mål är att klubben skall kunna genomföra så mycket aktiviteter som möjligt inom ram för restriktionerna.
Styrelsen har under våren vid 4 tillfällen sänt ut information till medlemmar via mail.
//styrelsen

HUS
Sektorns medlemmar: Anneli Dahllöf – sammankallande, Mia Lilja, Sandra Jonsson, Lisa Jozic samt Carina Ohlander.
Tre hussektormöten samt ett instruktörsmöte har hållits i år fram till dagens datum.
Vi har tre deltagare på den pågående allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. Utbildningen har haft uppehåll pga Covid 19 men startar upp igen innan sommaren. Utbildningen beräknas vara färdig i oktober.
En av våra instruktörer har påbörjat ”Sund med hund”-instruktörsutbildning, även den beräknas vara klar i oktober.
46 kurser har hittills under 2020 avslutats alt pågår, ska starta. Flertalet sommarkurser planeras för våra medlemmar i år.
Maria Danielsson har haft och planerar att ha coachinggrupper i tävlingslydnad.
HUS planerar två prova-på-dagar för våra medlemmar i sommar. Tanken är att våra ffa nya
medlemmar ska få en inblick i det olika hundsporterna samt tips på annan hundaktivering.
En heldag instruktörsutveckling genomfördes december 2019, Irene Westerholm från Hundläroverket föreläste om kamphundars ursprung och behov samt problem som kan uppkomma på kurs med denna typ av hund. På em hölls en, även för funktionärer och medlemmar, föreläsning om hundslagsmål.
Fem instruktörer deltog på föreläsningen ”Blygerhundar” med Jessica Mann som SF anordnade i mars.
Nästa instruktörsutveckling är planerad till 17/10 då med Pia Eklund ”Hundtoken”.
Trots Covid 19 har vi kunnat genomföra och erbjuda kurser då kurs utomhus varit möjligt vilket
förstås har varit uppskattat bland våra medlemmar.
HUS/gm Anneli Dahllöf

Bruks- o Lydnad
TT-sektorn har i år, med god hjälp av mycket engagerade medlemmar, genomfört 1 lydnadstävling i Haninge Hundhall med ett mycket stort deltagarantal. 59 ekipage genomförde tävlingen. Mycket roligt, men vi som jobbade som funktionärer den dagen var glada när kvällen kom och vi fick åka hem.
P.g.a. Coronaviruset har vi ej genomfört någon träningstävling ännu. Vi fick även ställa in vår
spårtävling, elitklass, i maj.
Öppna måndagsträningen fortsätter dock som vanligt, med undantag av platsliggning/budföring med skott då pistol saknas. Vi jobbar på att få tag på en ny.
Träningstävlingen den 1 juni planerar vi att genomföra. Mer info om den ber vi att få återkomma om. Den 7 juni har vi en lydnadstävling, endast startklass och klass 1, och dess värre utan publik. Detta beror också på viruset.
Resten av tävlingssäsongen ser ut så här:
13/9 Spår. LKL och HKL
27/9 Spår, apell
10/10 Sök, LKL och HKL
Vi ska förutom dessa, försöka genomföra en lydnadstävling för klass 2 och 3 i augusti.
För TT-sektorn
Sussie Konola

 1. Agility
 • Kurser
  Har varit ute och håller kurser på alla nivåer samt unghundsagility.
  Kurs bokad för Heidi för medlemmar – sker i hennes inomhushall.
  Målet var att utbilda en TL men allt är inställt.
 • Tävling
  Inofficiell blåbärstävling var planerad men inställd pga covid-19
 • Ekonomi
  Intäkter från många kurser ligger i klubbenskassa
  Har endast gjort mindre inköp vid städningen
 • Öppen banträning
  Måndagar 18:00 med banträning, en planvärd som tar med en banskiss. Alla som deltar hjälps åt att
  bygga, plocka fram och bort hinder.
 • Belysning på planen
  Förbättrad belysning => de nya lamporna lyser starkare på de fläckar som de
  lyser upp. Fortfarande inte godtagbart då större delarna av planen ligger i
  mörker och vi önskar belysning från båda håller och högre stolpar så att ljuset
  sprids mer.
 • Övrigt:
  Städdag och hinderfix 28/3 då vi städade boden, tvättade hinder, klippte ner buskar och grenar som
  hänger in på planen. Började slå i stolpar för den lilla plätten vid vägen men inte inköpt staket eller
  gjort grind då vi inte vet hur det bäst ska göras.

Rallylydnad
Öppen träningen på måndagar.
Vi kommer att anordna en officiell rallylydnadstävling den 14 juni. Det blir en dubbeltävling i
nybörjarklass och fortsättningsklass.
Den 20:e september kommer Värmdö BK stå som värd för DM i rallylydnad.
Rallylydnadssektorn
gm Carina Ohlander

Draghund
Under en helg i mars genomförde klubben en ”Grönt kort” kurs.
Facebook gruppen för Värmdö BK draghund har nu 58 medlemmar.
//Carina

Tjänstehund
Inget att rapportera.

RUS
RUS har under våren uppdaterat MH-banan enligt nya riktlinjer 2020.
Värmdö har även utbildat Sandra Jonsson till figurant MH.
Stockholmsdistriktet nyttjade våran bana vid ett tillfälle men därefter har Värmdö BK stått för
arrangemanget MH under våren.
Vi är stolta över att ha kunnat genomföra tester nu under våren trots covid-19. För deltagare har det varit lite tråkigt då publik inte varit tillåtet pga restriktioner av Max 10 deltagare.
RUS gm
Anna Löfblad

Mark- och stuga
Det har varit lugnt, bara städa sopor som vanligt och sett till att toan fungerar.
Har också servat och gjort klar gräsklipparen.
Grusningen av parkeringen genomfördes den 14 maj efter lunch och slutfördes den 15 maj på
förmiddagen.
Resten av projekten får vara tills det går att vara närmare än 1,5 m från varandra.
För Mark och Stug/gm
Ragge Moberg
När det gäller klubbstugan så finns det inte så mycket att rapportera då vi inte använder stugan så mycket nu under det restriktioner som gäller för Covid-19, alla kurser bedrivs utomhus.
Annelie och Carina