BANOR

 

VIKTIG INFORMATION!

Ändring av sträckor för cykel och scooter lördag:
I morgon kommer banorna att kortas ner till 4,4km för Scooter och Cykel.
Vagn och linlöpning kör ordinarie sträckor på 4,4km respektive 4,5km/3,3km.
Startlistor är på väg för Vagn och scooter.

 

Banor
Kartor med exakta bansträckningar hittar ni längre ner på denna sida. Observera att vi kommer att förbättra underlaget på delar av banorna där så krävs fram till tävlingsdagarna! Banornas kommer att vara utan varvningar och längdmässigt vara anpassade utifrån de lokala förutsättningarna så som det är beskrivet i de nationella tilläggsreglerna. Terrängen är småbruten det vill säga knixig och kurvig utan några riktigt långa uppför- eller utförskörningar, typisk skärgårdsterräng. Banlängderna är justerade i texten, inte på kartorna. Linlöpning 4,5 för seniorer och veteraner i övrigt oförändrat.
Lida är ett mycket omtyckt område, så utanför tävlingstid kan det komma att finnas många människor i spåren, du är då välkommen att gå banan, med eller utan hundar.

Start
Starten kommer att vara vid målbågen på elljusspåret, tävlingen går motsols på spåren.
Handlers leder spannet upp till starten, antal handlers vid start enligt IFSS regelverk. Varje fordon i vagnklass ska ha fästanordning för vinschlina på fordonet.

Mål
Gemensamt mål för samtliga klasser. Banorna kommer till mål från två olika håll det är därför viktigt att vara uppmärksam precis innan målgång. Observera att efter målgång är det inte samma väg tillbaka till parkeringen som ni hade till starten. Detta för att minimera störningarna för de som ska starta. Se kartbilagan för mer detaljer.

 

BANOR – Bilder och info

Bana 5.5km
Cykel, Scooter 1 och 2 spann
Juniorer, Seniorer, Yngre veteran

Bana 4.5km
Linlöpning Juniorer, Seniorer, Yngre veteran

Bana 4.4km
Cykel och Scooter: Äldre ungdom, Äldre Veteran
Vagn: Senior Junior, Äldre ungdom

Bana 3.3km
Linlöpning Äldre Ungdom, Äldre Veteran

Tävlingsområde