Kontakt

Kontaktuppgifter

Frågor innan tävling
Per Larsson, 070-941 56 05, per.larsson@beatedal.se

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Christer Ljunggren, 070-840 80 94
Säkerhetsansvarig: Annika Berglund, 070-928 18 84
Huvuddomare: Olle Rosén, 070-568 30 79
Domare: Cilla Öhrström, 070-370 20 10
Sekretariat: Monica Basu, 070-874 31 17
Lagledare
(Observera att lagledare ska finnas för varje förening)
Av säkerhetsskäl måste varje förening med tävlande på SM utse en lagledare. Lagledaren kan även vara en tävlande. Om ni är en liten förening, så kan ni gå ihop med någon annan förening. Lagledaren är kontaktperson för föreningen och ska delta på lagledarmöten, där aktuell information om tävlingarna ges. Tider för lagledarmöten framgår av programmet.
Skicka namn och mobilnummer på föreningens lagledare senast 1/10 till annika@autosecconsulting.se