Dagordning årsmöte

Förslag på dagordning

Medlemsmöte våren 2018
söndagen den 27 maj kl.12.00

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Styrelsens val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare/rösträknare
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Rapporter
a. Styrelsen
b. HUS
c. Bruks- och lydnad
d. Agility
e. Rallylydnad
f. Draghund
g. Tjänstehund
h. RUS
i. Mark- och stuga
9. Rapport från kassören
10. Fråga om eventuella inköp
11. GDPR
12. SBK 100 år
13. Städdag
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Dagordning 2018 för utskrift