VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande 
Peter Lukacs
ordforande@varmdobk.se
Vice ordf.
Mona Nilsson
vordforande@varmdobk.se
Sekreterare     
Anki Hägg
sekreterare@varmdobk.se
Kassör 
Lotta Åkerberg
kassor@varmdobk.se
Ledamot 
Tommy Frank
ledamot@varmdobk.se
Ledamot 
Peggy Lundström
ledamot2@varmdobk.se
Ledamot
Marie-Helen Magnesten
ledamot3@varmdobk.se
1:a suppleant 
Cornelia Norling
suppleant1@varmdobk.se
2:a suppleant   
Sara Björntorp
suppleant2@varmdobk.se
3:e suppleant   
Mikael Aldeheim
suppleant3@varmdobk.se

För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se

Revisorer
Revisor
Kikki Johansson
Revisor 
Karin Lison
Suppleant 
Maria Bladholm

Valberedning – kontakt valberedning@varmdobk.se
Sammankallande
Mats Johansson
Ledamot 
Marianne Strigell
Ledamot
Carina Ohlander