VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande 
Peter Lukacs
ordforande@varmdobk.se
Vice ordf.
Susanne André
viceordforande@varmdobk.se
Sekreterare     
Danielle Nyby-Christensen
sekreterare@varmdobk.se
Kassör 
Inger Irenius
kassor@varmdobk.se
Ledamot   
Sofi Klang
ledamot@varmdobk.se
Ledamot 
Mona Nilsson
ledamot2@varmdobk.se
Ledamot 
Marie-Helen Magnesten
ledamot3@varmdobk.se
1:a suppleant 
Annika Rung
suppleant1@varmdobk.se
2:a suppleant   
Jenny Söderberg
suppleant2@varmdobk.se
3:e suppleant   
Angelica Gutenberg
suppleant3@varmdobk.se

För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se

Revisorer
Revisor
Kikki Johansson
Revisor 
Lotta Åkerberg
Suppleant 
Ing-Marie Olsson

Valberedning – kontakt valberedning@varmdobk.se
Sammankallande
Mats Johansson
Ledamot 
Marianne Strigell
Ledamot
Carina Ohlander