Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande       Emmy Klang              ordforande@varmdobk.se
Kassör            Inger Irenius             kassor@varmdobk.se
Sekreterare       Carina Ohlander        sekreterare@varmdobk.se
V.Ordförande      Anna Löfblad            viceordforande@varmdobk.se
Ledamot          Moa Petersdotter        ledamot@varmdobk.se
Suppleant 1      Ingela Günther          suppleant1@varmdobk.se
Suppleant 2       Anneli Dahllöf           suppleant2@varmdobk.se
Suppleant 3       Ulrika Grip                suppleant3@varmdobk.se
För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se
Revisorer
Revisor              Kikki Johansson
Revisor              Lotta Åkerberg
Suppleant             Ing-Marie Olsson
Suppleant             Vakant
Valberedning
Sammankallande          Mats Johansson
Ledamot                  Borge Andersson
Ledamot                     Sussie Konola