VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande        Anna Löfblad              ordforande@varmdobk.se
Kassör            Inger Irenius             kassor@varmdobk.se
Sekreterare       Carina Ohlander          sekreterare@varmdobk.se
V.Ordförande      Ulrika Grip                 viceordforande@varmdobk.se
Ledamot            Robin Yourell-Högberg  ledamot@varmdobk.se
Suppleant 1       Anneli Dahlöf              suppleant1@varmdobk.se
Suppleant 2        Anders Sjöberg           suppleant2@varmdobk.se
Suppleant 3       Marianne Strigell         suppleant3@varmdobk.se
För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se
Revisorer
Revisor              Kikki Johansson
Revisor              Lotta Åkerberg
Suppleant             Ing-Marie Olsson
Suppleant             Vakant
Valberedning
Sammankallande          Mats Johansson
Ledamot                     Susanne Konola
Ledamot                     Danielle Nyby-Christensen