Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande        Anna Löfblad              ordforande@varmdobk.se
Kassör            Inger Irenius             kassor@varmdobk.se
Sekreterare       Carina Ohlander          sekreterare@varmdobk.se
V.Ordförande      Ulrika Grip                 viceordforande@varmdobk.se
Ledamot          Moa Petersdotter        ledamot@varmdobk.se
Suppleant 1       Anneli Dahlöf              suppleant1@varmdobk.se
Suppleant 2       Egil Eskilsson              suppleant2@varmdobk.se
Suppleant 3       Marianne Strigell         suppleant3@varmdobk.se
För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se
Revisorer
Revisor              Kikki Johansson
Revisor              Lotta Åkerberg
Suppleant             Ing-Marie Olsson
Suppleant             Vakant
Valberedning
Sammankallande          Sussie Konola
Ledamot                  Borge Andersson
Ledamot                     Mats Johansson