Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande      Christer Ljunggren     ordforande(at)varmdobk.se 070 8408094
Kassör               Inger Irenius                kassor(at)varmdobk.se
Sekreterare       Carina Ohlander        sekreterare(at)varmdobk.se
V.Ordförande   Anna Löfblad              viceordforande(at)varmdobk.se
Ledamot           Annelie Dahllöf           ledamot(at)varmdobk.se
Suppleant 1      Emmy Klang                suppleant1(at)varmdobk.se
Suppleant         Ingela Günther          suppleant2(at)varmdobk.se
Suppleant         Moa Petersdotter      suppleant3(at)varmdobk.se
Revisorer
Revisor              Vakant
Revisor              Kikki  Johansson
Suppleant         Lotta  Åkerberg
Suppleant         Ing-Marie Olsson
Valberedning
Sammankallande  Mats Johansson
Ledamot                  Borge Andersson
Ledamot                  Sussie Konola