Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande       Emmy Klang              ordforande(at)varmdobk.se
Kassör            Inger Irenius             kassor(at)varmdobk.se
Sekreterare       Carina Ohlander        sekreterare(at)varmdobk.se
V.Ordförande      Anna Löfblad            viceordforande(at)varmdobk.se
Ledamot          Moa Petersdotter        ledamot(at)varmdobk.se
Suppleant 1      Ingela Günther          suppleant1(at)varmdobk.se
Suppleant 2       Anneli Dahllöf           suppleant2(at)varmdobk.se
Suppleant 3       Ulrika Grip                suppleant3(at)varmdobk.seFör mail till hela styrelsen, använd styrelse(at)varmdobk.se

Revisorer
Revisor              Kikki Johansson
Revisor              Lotta Åkerberg
Suppleant             Ing-Marie Olsson
Suppleant             Vakant
Valberedning
Sammankallande          Mats Johansson
Ledamot                  Borge Andersson
Ledamot                     Sussie Konola