VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Styrelse

Styrelse och övriga förtroendevalda

Ordförande 
Anna Löfblad
ordforande@varmdobk.se
Vice ordf.
Ulrika Grip
viceordforande@varmdobk.se
Sekreterare     
Carina Ohlander
sekreterare@varmdobk.se
Kassör 
Inger Irenius
kassor@varmdobk.se
Ledamot   
Robin Yourell
ledamot@varmdobk.se
Ledamot 
Danielle Nyby-Christensen
ledamot2@varmdobk.se
Ledamot 
Sofi Klang
ledamot3@varmdobk.se
1:a suppleant 
Mona Nilsson
suppleant1@varmdobk.se
2:a suppleant   
Helena Forsberg
suppleant2@varmdobk.se
3:e suppleant   
Nina Nilsson
suppleant3@varmdobk.se

För mail till hela styrelsen, använd styrelse@varmdobk.se

Revisorer
Revisor
Kikki Johansson
Revisor 
Lotta Åkerberg
Suppleant 
Ing-Marie Olsson

Valberedning – kontakt valberedning@varmdobk.se
Sammankallande
Mats Johansson
Ledamot 
Susanne Konola
Ledamot
Marianne Strigell