Preliminär tidsplanering

Preliminär tidsplanering
DETTA KOMMER ATT FÖRÄNDRAS FRAM TILL SISTA ANMÄLNINGSDAG
Se detta endast som ett planeringsunderlag för ungefärliga tider och startordning. Allt för att underlätta för de tävlandes och funktionärers planering I GOD TID.
Solens upp och nergång under tävlingarna är: 07:25 respektive 17:40

Invigning
10:00-10:15
Sekretariat
07:30-10:00; 18:00-20:00
Lagledarmöte
09:00-09:30
Bangenomgång
För vagn och scooter 09:30
Fordonsbesiktning
09:00-10:00 (Vagn ställs på anvisad plats, Scooter besiktas vid start)
Första start
Vagn dag 1- start 10:30 ,Scooter dag 1- start 13:00

Startordning
Vagn
-Senior 8 ABC, 6 ABC,4 ABC, 4.4km
-Junior 4 ABC, 4.4km
Scooter enspann
-Äldre Ungdom ABC, 4.4km
-Äldre veteraner ABC, 4.4km
-Seniorer ABC, 5.5km
-Juniorer ABC 5.5km
-Yngre veteraner ABC, 5.5km
Scooter tvåspann ABC, 5.5km

Startintervall
Två minuter i vagnsklasser, en minut i scooterklasser, 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning samt 20min mellan enspann och tvåspann, i övrigt 1 minut mellan grupper och klasser.

Lördag förmiddag, dag två för scooter och vagn
Sekretariat
07:30-10:30; 16:00-17:00
Lagledarmöte
08:00-08:30
Första start
Vagn dag 2 – 09:00
Scooter dag 2 – 10:30

Startordning
Snabbast efter första dagen startar först. Klasser och grupper slås samman för respektive bana. Detta för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt och eftersom alla grupper i respektive klass tävlar om samma RF-medaljer.
Vagn
-Senior 8, 6,4, 4.4km -Junior 4, 4.4km
-Äldre ungdom 4.4km (2 spann)
Scooter enspann
-Äldre Ungdom 4.4km
-Äldre veteraner 4.4km
-Seniorer 5.5km
-Juniorer 5.5km
-Yngre veteraner 5.5km
-Scooter Yngre ungdom, (EJ SM STATUS) 1km -Vagn Yngre ungdom, (EJ SM STATUS) 1km
-Linlöpning Yngre ungdom, (EJ SM STATUS) 1km
-Barnklass, (EJ SM STATUS) anpassas
Scooter tvåspann 5.5km

Startintervall
två minuter i vagnsklasser, en minut i scooterklasser, 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning samt 20min mellan enspann och tvåspann, i övrigt 1 minut mellan grupper och klasser.

Lördag eftermiddag, dag ett för cykel och linlöpning
Sekretariat
07:30-10:30; 16:00-17:00
Lagledarmöte
08:00-08:30
Bangenomgång
För cykel och linlöpning/linlöpning 12:00
Fordonsbesiktning
Cykel och Linlöpare besiktas vid start
Första start
Cykel – start 13:00 Linlöpning 1- start 15:00
Startordning
Cykel
-Seniorer ABC, 5.5km
-Juniorer ABC, 5.5km
-Yngre veteraner ABC, 5.5km
-Äldre Ungdom ABC, 4.4km
-Äldre veteraner ABC, 4.4km
Linlöpning
-Seniorer ABC, 4.5km
-Yngre veteraner ABC, 4.5km
-Juniorer ABC, 4.5km
-Äldre Ungdom, ABC, 3.3km
-Äldre veteraner, ABC, 3.3km

Startintervall
En minut i cykelklasser, 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning.
30 sekunder i linlöpning/linlöpning 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning.

Lördag kväll
Prisutdelning vagn och cykel
17:00 sker prisutdelningen för scooter- och vagnklass
SM-middag
18:30 Kamratmiddag på Lida värdshus

Söndag förmiddag, dag två för cykel och linlöpning
Sekretariat
Vid behov
Lagledarmöte
08:00-08:30
Första start
Cykel dag 2 – 09:00
Linlöpning dag 2 -11:00
Startordning
Snabbast efter första dagen startar först. Klasser och grupper slås samman för respektive bana. Detta för att göra tävlingarna så rättvisa som möjligt och eftersom alla grupper i respektive klass tävlar om samma RF-medaljer.
Cykel
-Seniorer, 5.5km
-Juniorer, 5.5km
-Yngre veteraner, 5.5km
-Äldre ungdom, 4.4km
-Äldre veteraner, 4.4km
Linlöpning/linlöpning
-Seniorer, 4,5km
-Yngre veteraner, 4,5km
-Junniorer 4,5km
-Äldre Ungdom, 3.3km
-Äldre veteraner, 3,3km

Startintervall
En minut i cykelklasser, 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning.
30 sekunder i linlöpning 20 minuter mellan klasser med olika bansträckning.

Söndag eftermiddag, Stafetter
Sekretariat
Vid behov
Anmälan
Senast anmälan på lagledarmötet lördag
Lagledarmöte
12:00 för Stafetten
Stäckor
Linlöpning 2.6km, Scooter 4.4km, Cykel 4.4km
Första start
seniorer och juniorer 14:00

 

Temperaturerna i helgen
IFSS regler för temperaturer tillämpas på SM och domare kommer i samråd med tävlingsledning fatta beslut om avkortning av banor när vi vet hur vädret blir mer i detalj. Det finns ett flertal alternativ som är aktuella om avkortning av banor blir aktuellt.
5,5->4,4->2,6
4,4-> 2,6
4,5-> 3,3->2,6
Alltså, beslutet fattas när vi vet hur vädrets makter påverkar.
Framförallt är det eftermiddagen på lördag som är mest kritisk, morgonstarterna i spann och scooter bör inte vara ett problem