Carina & Vera

RLD N  RLD F  RLD A  RLD M  Merry Cocktails Adorable  ”Vera”

Rally:            Mästare
Lkl 1:            2:a pris
Akl spår:       uppflyttad
Viltspår:       godkänt anlagsklass
Utställning:   Excellent

bx