Vandringspriser

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA HUND I AV SBK/SKK ANORDANDE BRUKS & LYDNADSPROV

PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M ÅR 2003

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGFER. FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

LYDNADSPROV                            KLASS I               FÖRSTA PRIS                                1 poäng
LYDNADSPROV                           KLASS II             FÖRSTA PRIS                                2 poäng
LYDNADSPROV                           KLASS III            FÖRSTA PRIS                                4 poäng
LYDNADSPROV                           KLASS ELIT        FÖRSTA PRIS                                6 poäng

LP 1                                                                                                                                         2 poäng
LP 2                                                                                                                                         3 poäng
LP 3                                                                                                                                         5 poäng
LP ELIT (motsv: championat)                                                                                        8 poäng

GODKÄND APPELLKLASS                                                                                                2 poäng
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS                                                                                         4 poäng
GODKÄND LÄGREKLASS                                                                                                 3 poäng
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS                                                                                       5 poäng
GODKÄND HÖGREKLASS                                                                                                4 poäng
UPPFLYTTAD ELITKLASS                                                                                                  6 poäng
GODKÄND ELITKLASS                                                                                                      5 poäng
CERTPOÄNG                                                                                                                       7 poäng
CERTIFIKAT                                                                                                                          8 poäng
*) CERTIFIKAT nr 3                                                                                                             10 poäng
CACIT                                                                                                                                     9 poäng

DM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

SM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

HÖGST TRE (3) VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VI POÄNGRÄKNINGEN.
SBK:s och SKK:s OFFICIELLA RESULTATBERÄKNINGAR GÄLLER.

*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.

VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

GÖPEPRISET

TILL BÄSTA TÄVLINGSEKIPAGE I LYDNADSKLASS

PRISET ÄR INSTIFTAT AV GÖREL DANNEVALL och PEGGY LUNDSTRÖM FÖR ATT STÖDJA OCH FRAMHÄVA TÄVLANDET I LYDNADSKLASS.
MEDLEMMAR I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB HAR RÄTT TILL ATT ANSÖKA OM PRISET.
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
PRISET GÅR TILL DET EKIPAGE SOM UPPNÅTT HÖGSTA POÄNG ENLIGT TABELLEN NEDAN UNDER ÅRET 3 RESULTAT FÅR RÄKNAS PER ÅR.
VID LIKA POÄNG VINNER DEN SOM HAR HÖGSTA MEDELPOÄNGEN, VID LIKA POÄNG ÄVEN DÄR SÅ UTSES VINNAREN TILL DEN SOM DELTAGIT I HÖGSTA KLASSEN.
För att erövra priset krävs 5st inteckningar av samma ekipage.

POÄNGTABELL

LYDNASKLASS 1   LYDNASKLASS 2
3:E PRIS 1 POÄNG   3:E PRIS 1 POÄNG
2:A PRIS 2 POÄNG   2:A PRIS 2 POÄNG
1:A PRIS 3 POÄNG   1:A PRIS 4 POÄNG
LP 4 POÄNG   LP 5 POÄNG
>190 P 5 POÄNG   >190 P 6 POÄNG
         
LYDNADSKLASS 3   LYDNADSKLASS ELIT
3:E PRIS 2 POÄNG   3:E PRIS 2 POÄNG
2:A PRIS 3 POÄNG   2:A PRIS 4 POÄNG
1:A PRIS 5 POÄNG   1:A PRIS 6 POÄNG
LP 6 POÄNG   LP 8 POÄNG
>190 P 8 POÄNG   >190 P 9 POÄNG
         
DM   SM
3:E PLATS 7 POÄNG   KVAL 11 POÄNG
2:A PLATS 8 POÄNG   FINAL 12 POÄNG
1:A PLATS 10 POÄNG   3:E PLATS 13 POÄNG
      2:A PLATS 14 POÄNG
      1:A PLATS 15 POÄNG

 

VÄRMDÖ 2001-08-25


 

  ROOKIE-PRISET

VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA APPELLHUND

 

PRISET ÄR INSTIFTAT ÅR 2001 AV PEGGY och BUBBAS LUNDSTRÖM FÖR ATT UPPMUNTRA NYA  EKIPAGE och MOTIVERA TÄVLANDET.  

 

ALLA MEDLEMMAR I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB SOM TÄVLAT I APPELLKLASS UNDER ÅRET HAR RÄTT ATT ANSÖKA.

PRISET GÅR TILL DET EKIPAGE SOM UPPNÅTT HÖGSTA POÄNG I APPELLKLASS OAVSETT GREN (SPÅR, SÖK, RAPPORT). DOCK MÅSTE UPPFLYTTNINGSPOÄNG HA UPPNÅTTS.

SKULLE TVÅ TÄVLANDE UPPNÅ SAMMA POÄNG GÅR PRISET TILL DEN MED HÖGST POÄNG I HUVUDMOMENTET, SKULLE DETTA EJ SKILJA EKIPAGEN ÅT GÅR PRISET TILL DEN MED HÖGSTA POÄNG PÅ BUDFÖRINGEN, DÄREFETR FÅR TK AVGÖRA.
PRISET ÄR EVIGT VANDRANDE.

ANSÖKAN LÄMNAS TILL TÄVLINGSKOMMITÉN VID ÅRETS SLUT OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET. (vanligen i februari).

VÄRMDÖ 2001-08-25

 

 

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA SKYDDSHUND
PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M ÅR 2006

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS                                                                                                2 poäng
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS                                                                                         4 poäng
GODKÄND LÄGREKLASS                                                                                                 3 poäng
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS                                                                                       5 poäng
GODKÄND HÖGREKLASS                                                                                                4 poäng
UPPFLYTTAD ELITKLASS                                                                                                  6 poäng
GODKÄND ELITKLASS                                                                                                      5 poäng
CERTPOÄNG                                                                                                                       7 poäng
CERTIFIKAT                                                                                                                          8 poäng
*) CERTIFIKAT nr 3                                                                                                             10 poäng
CACIT                                                                                                                                     9 poäng

DM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

SM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            12 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             10 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             9 poäng
DELTAGIT                                                                                                7 poäng

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.

VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

 

 

XERXEX VANDRINGSPRIS
TILL ÅRETS BÄSTA RAPPORTHUND
PRISET ÄR UPPSATT F.R.O.M ÅR 2005 OCH INSTIFTAT AV BIRGITTA och DANNE MELLBERG

 

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS                                                                                                2 poäng
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS                                                                                         4 poäng
GODKÄND LÄGREKLASS                                                                                                 3 poäng
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS                                                                                       5 poäng
GODKÄND HÖGREKLASS                                                                                                4 poäng
UPPFLYTTAD ELITKLASS                                                                                                  6 poäng
GODKÄND ELITKLASS                                                                                                      5 poäng
CERTPOÄNG                                                                                                                       7 poäng
CERTIFIKAT                                                                                                                          8 poäng
*) CERTIFIKAT nr 3                                                                                                             10 poäng
CACIT                                                                                                                                     9 poäng

DM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

SM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            12 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             10 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             9 poäng
DELTAGIT                                                                                                7 poäng

 

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.

VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

HUNDEN SKA ÄGAS AV FÖRAREN ELLER DENNES FAMILJ OCH FÖRAREN SKA VARA MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

 

 

MELEHR’s VANDRINGSPRIS I SPÅR
TILL ÅRETS BÄSTA SPÅREKIPAGE
I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

PRISET ÄR SKÄNKT AV BRITT EHRNSTEN och BIRGITTA MELLBERG OCH UPPSATT F.R.O.M ÅR 2003

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER KALENDERÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT BRUKSPROV I SPÅR ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS                                                                                                2 poäng
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS                                                                                         4 poäng
GODKÄND LÄGREKLASS                                                                                                 3 poäng
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS                                                                                       5 poäng
GODKÄND HÖGREKLASS                                                                                                4 poäng
UPPFLYTTAD ELITKLASS                                                                                                  6 poäng
GODKÄND ELITKLASS                                                                                                      5 poäng
CERTPOÄNG                                                                                                                       7 poäng
CERTIFIKAT                                                                                                                          8 poäng
*) CERTIFIKAT nr 3                                                                                                             10 poäng
CACIT                                                                                                                                     9 poäng

DM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

SM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            12 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             10 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             9 poäng

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.

VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

HUNDEN SKA ÄGAS AV FÖRAREN ELLER DENNES FAMILJ OCH FÖRAREN SKA VARA MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

 

 

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA SÖKHUND
PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M ÅR 2005

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS                                                                                                2 poäng
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS                                                                                         4 poäng
GODKÄND LÄGREKLASS                                                                                                 3 poäng
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS                                                                                       5 poäng
GODKÄND HÖGREKLASS                                                                                                4 poäng
UPPFLYTTAD ELITKLASS                                                                                                  6 poäng
GODKÄND ELITKLASS                                                                                                      5 poäng
CERTPOÄNG                                                                                                                       7 poäng
CERTIFIKAT                                                                                                                          8 poäng
*) CERTIFIKAT nr 3                                                                                                             10 poäng
CACIT                                                                                                                                     9 poäng

DM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            10 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             8 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             6 poäng

SM                      FÖRSTA PLACERING                                                                            12 poäng
ANDRA PLACERING                                                                             10 poäng
TREDJE PLACERING                                                                             9 poäng
DELTAGIT                                                                                                7 poäng

 

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.

VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.