Bli medlem

Bli medlem i Värmdö Brukshundsklubb och ta del i vårt utbud av kurser, träningsgrupper med mera.

För att vi skall kunna registrera dig som medlem så behöver du skicka ett mail till oss med dina uppgifter.

Det vi behöver är:

Namn
Adress
Telefon, email samt personnummer.

Eventuellt medlemsnummer i annan klubb.

Skicka din ansökan till medlem@varmdobk.se

Betala i samband med detta in medlemsavgiften till vårt postgiro 644 80 54-4 så registrerar vi dig som medlem.

Medlemsavgift

I medlemsavgiften till Svenska Brukshundklubben ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt.

Alla medlemskap är fullgoda och ger samma rättigheter.

Förbundsavgiften är 380 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna.

Medlemskap

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem: 590:- (Varav 380:- är förbundsavgift och lokal avgift i Värmdö Brukshundklubb 210:-) Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du vill vara medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast familjeavgift avgift (120:-). Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem: 720:-. (Förbundsavgift + lokal avgift, Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.)

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år: 300:-

Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

Vad får du för medlemsavgiften?

Medlemskap i Svenska Brukshundklubben.
Medlemskap i lokalklubben, Värmdö Bk
Tidningen Brukshunden.
Rätt att delta i tävlingar och utställningar arrangerade av SBK eller av någon SBK-ansluten brukshundklubb.
Rätt att delta i kurser och aktiviteter på Värmdö BK.
Rätt att träna enskilt på Värmdö BKs område.