Lydnad

Lydnadsprov

Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK).

 

De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.

 

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, hopp och platsliggning. I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.