Dagordning medlemsmöte.

Förslag på dagordning

Medlemsmöte hösten 2017 onsdagen den 15 november kl.19.00

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av mötesordförande
4. Styrelsens val av mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare/rösträknare
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av dagordning
8. Rapporter
a. Styrelsen
b. HUS
c. Bruks- och lydnad
d. Agility
e. Rallylydnad
f. Draghund
g. Tjänstehund
h. RUS
i. Mark- och stuga
9. Rapport från kassören
10. Fråga om eventuella inköp
11. Inköp sektorer
12. Avlopp fördyrning
13. SBK 100 år
14. Kongress 2018
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*