VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

IPO-R sektorn

Kort presentation av IPO-R
IPO-R är en av SBK ́s tävlingsgrenar. Grenen är en räddningshundsport med internationella
regler. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Alla gör dessutom ett lydnadsprogram. Grenen
stimulerar samarbetet mellan hund och förare. Alla hundar oavsett ras, även blandraser är
välkomna. Man behöver vara flera för att träna IPO-R.


Öppen träning:
Torsdagar kl 19.
Information inför varje torsdag hittar du enklast på gruppens facebook-sida ”IPO-R
lydnadsträning på Värmdö BK”. Där kan du också anmäla att du kommer, så vi vet hur många
vi blir. Vi hjälps åt att plocka fram och ställa tillbaka det träningsmaterial vi vill använda vid
träningstillfället.


IPO-R sektorn:
Tommy Frank -Sammankallande
Helena Franzon
Merike Lepp
Nina Nilsson
Helena Lindström
Chris Jonkers

Kontakt: ipo-r@varmdobk.se


Sektorns uppgifter:
*Sprida intresse och kunskap för IPO-R som träningsform och tävlingsgren.
*Ansvara, vårda och vidareutveckla det träningsmaterial, som vi använder vid IPO-R
lydnaden.
*Fortsätta att erbjuda öppen träning varje torsdag kl 19.00.
*Ansvara för verksamhetsplan och budget.