VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

TT- sektorns vandringspriser

MEDLEMMAR I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB HAR RÄTT ATT ANSÖKA OM VANDRINGSPRISERNA.

FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

ANSÖKAN LÄMNAS IN I SLUTET AV ÅRET, SENAST 31/12 OCH SKA INNEHÅLLA FÖLJANDE:

DITT NAMN

MEDLEMSNUMMER

HUNDENS REG.NUMMER

RESULTAT MED POÄNG, DATUM OCH PLATS

VILKET PRIS DIN ANSÖKAN AVSER

ANSÖKAN SKA MEJLAS TILL  tavling@varmdobk.se

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA HUND I AV SBK/SKK ANORDANDE BRUKS & LYDNADSPROV
PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M. ÅR 2003
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER. FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:


LYDNADSPROVSTARTKLASSUPPFLYTTNINGSRESULTAT1 POÄNG
LYDNADSPROVKLASS IFÖRSTA PRIS2 POÄNG
LYDNADSPROVKLASS IIFÖRSTA PRIS4 POÄNG
LYDNADSPROVKLASS IIIFÖRSTA PRIS6 POÄNG
LP STARTKLASS2 POÄNG
LP 13 POÄNG
LP 25 POÄNG
LP 3 (motsv: championat)8 POÄNG
GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIKFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING10 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING8 POÄNG
TREDJE PLACERING6 POÄNGTREDJE PLACERING6 POÄNG

HÖGST TRE (3) VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VI POÄNGRÄKNINGEN.
SBK:s och SKK:s OFFICIELLA RESULTATBERÄKNINGAR GÄLLER.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.

GÖPEPRISET
TILL BÄSTA TÄVLINGSEKIPAGE I LYDNADSKLASS
VÄRMDÖ 2001-08-25

PRISET ÄR INSTIFTAT AV GÖREL DANNEVALL OCH PEGGY LUNDSTRÖM FÖR ATT STÖDJA OCH
FRAMHÄVA TÄVLANDET I LYDNADSKLASS.
MEDLEMMAR I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB HAR RÄTT ATT ANSÖKA OM PRISET.
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
PRISET GÅR TILL DET EKIPAGE SOM UPPNÅTT HÖGSTA POÄNG ENLIGT TABELL NEDAN UNDER ÅRET.
3 RESULTAT FÅR RÄKNAS PER ÅR.
VID LIKA POÄNG VINNER DEN SOM HAR HÖGSTA MEDELPOÄNGEN, VID LIKA POÄNG ÄVEN DÄR SÅ
UTSES VINNAREN TILL DEN SOM DELTAGIT I HÖGSTA KLASSEN.
För att erövra priset krävs 5 inteckningar av samma ekipage.

POÄNGTABELL

Startklass
Godkänd1 POÄNG
Uppflyttningsresultat3 POÄNG
LD4 POÄNG
>190 P5 POÄNG
LYDNADSKLASS 1LYDNADSKLASS 2
3:e PRIS1 POÄNG3:e PRIS2 POÄNG
2:a PRIS2 POÄNG2:a PRIS3 POÄNG
1: PRIS4 POÄNG1: PRIS5 POÄNG
LD5 POÄNGLD6 POÄNG
>310p6 POÄNG>310p8 POÄNG
LYDNADSKLASS 3
3:e PRIS2 POÄNG
2:a PRIS4 POÄNG
1:a PRIS6 POÄNG
CHAMPIONAT8 POÄNG
> 310 P9 POÄNG
DMSM
3:e PLACERING7 POÄNGKVAL11 POÄNG
2:a PLACERING8 POÄNGFINAL12 POÄNG
1:a PLACERING10 POÄNG3:e PLACERING13 POÄNG
2:a PLACERING14 POÄNG
1:a PLACERING15 POÄNG

ROOKIE-PRISET
VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA APPELLHUND

PRISET ÄR INSTIFTAT ÅR 2001 AV PEGGY och BUBBAS LUNDSTRÖM
FÖR ATT UPPMUNTRA NYA EKIPAGE och MOTIVERA TÄVLANDET.

ALLA MEDLEMMAR I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB SOM TÄVLAT I APPELLKLASS UNDER ÅRET
HAR RÄTT ATT ANSÖKA.
PRISET GÅR TILL DET EKIPAGE SOM UPPNÅTT HÖGSTA POÄNG I APPELLKLASS OAVSETT
GREN (SPÅR, SÖK, RAPPORT). DOCK MÅSTE UPPFLYTTNINGSPOÄNG HA UPPNÅTTS.
SKULLE TVÅ TÄVLANDE UPPNÅ SAMMA POÄNG GÅR PRISET TILL DEN MED HÖGST POÄNG I
HUVUDMOMENTET, SKULLE DETTA EJ SKILJA EKIPAGEN ÅT GÅR PRISET TILL DEN MED
HÖGSTA POÄNG PÅ BUDFÖRINGEN, DÄREFETR FÅR TK AVGÖRA.
PRISET ÄR EVIGT VANDRANDE.
ANSÖKAN LÄMNAS TILL TÄVLINGSKOMMITÉN VID ÅRETS SLUT OCH DELAS UT PÅ
ÅRSMÖTET. (vanligen i februari).

VÄRMDÖ 2001-08-25


VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA SKYDDSHUND

PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M. ÅR 2006

GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING 12 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNG
TREDJE PLACERING6 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNG
DELTAGIT7 POÄNG

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.
HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

XERXEX VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA RAPPORTHUND

PRISET ÄR UPPSATT F.R.O.M. ÅR 2005 OCH INSTIFTAT AV BIRGITTA och DANNE MELLBERG

GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING 12 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNG
TREDJE PLACERING6 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNG
DELTAGIT7 POÄNG

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.
HUNDEN SKA ÄGAS AV FÖRAREN ELLER DENNES FAMILJ OCH FÖRAREN SKA VARA MEDLEM I
VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.


BILKRING´s VANDRINGSPRIS I SPÅR TILL ÅRETS BÄSTA SPÅREKIPAGE I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

PRISET ÄR SKÄNKT AV BRITT EHRNSTEN och SUSSIE KONOLA OCH UPPSATT F.R.O.M. ÅR 2018

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER KALENDERÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT
BRUKSPROV I SPÅR ERHÅLLIT FLEST POÄNG ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING 12 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNG
TREDJE PLACERING6 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNG
DELTAGIT7 POÄNG

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.
HUNDEN SKA ÄGAS AV FÖRAREN ELLER DENNES FAMILJ OCH FÖRAREN SKA VARA MEDLEM I
VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA SÖKHUND

PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M. ÅR 2005

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER
ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG

GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING 12 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNG
TREDJE PLACERING6 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNG
DELTAGIT7 POÄNG

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.
HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.

VÄRMDÖ BK:s VANDRINGSPRIS TILL ÅRETS BÄSTA PATRULLHUND

PRISET INSTIFTADES OCH UTDELAS F.R.O.M. ÅR 2022

PRISET VANDRAR TILLS EN FÖRARE HAR ERÖVRAT DET FEM (5) GÅNGER.
ANSÖKAN LÄMNAS IN TILL TÄVLINGSKOMMITÉN I SLUTET AV ÅRET OCH DELAS UT PÅ ÅRSMÖTET.
FÖRARE OCH HUND SKA TÄVLA FÖR VÄRMDÖ BK OCH PRISET TILLFALLER DEN FÖRARE, SOM UNDER
ÅRET PÅ SBK ANORDNAD OFFICIELLT PROV OCH MÄSTERSKAPSTÄVLING ERHÅLLIT FLEST POÄNG
ENLIGT FÖLJANDE:

GODKÄND APPELLKLASS2 POÄNG
UPPFLYTTAD t. LÄGREKLASS4 POÄNG
GODKÄND LÄGREKLASS3 POÄNG
UPPFLYTTAD t. HÖGREKLASS5 POÄNG
GODKÄND HÖGREKLASS4 POÄNG
UPPFLYTTAD t. ELITKLASS6 POÄNG
GODKÄND ELITKLASS5 POÄNG
CERTPOÄNG7 POÄNG
CERTIFIKAT8 POÄNG
*) CERTIFIKAT nr 310 POÄNG
CACIT9 POÄNG
DMFMMSM
FÖRSTA PLACERING10 POÄNGFÖRSTA PLACERING12 POÄNGFÖRSTA PLACERING 12 POÄNG
ANDRA PLACERING8 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNGANDRA PLACERING10 POÄNG
TREDJE PLACERING 6 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNGTREDJE PLACERING9 POÄNG
DELTAGIT7 POÄNGDELTAGIT7 POÄNG

HÖGST 3 VALFRIA RESULTAT UNDER KALENDERÅRET TAS MED VID POÄNGBERÄKNING.
*) RÄKNAS ENDAST AV HUNDENS 3 FÖRSTA CERT OCH DÅ DET 3:e SOM GER 10 POÄNG
SBK:s OFFICIELLA POÄNGBERÄKNING GÄLLER OCH OM FLERA EKIPAGE HAR SAMMA POÄNG SÅ
DELAS PRISET. OM CERT OCH CACIT TILLDELAS HUND VID SAMMA TILLFÄLLE RÄKNAS ENDAST DET
RESULTAT SOM GER HÖGST POÄNG.
VÄRMDÖ BK BEKOSTAR INGRAVERING OCH SKÄNKER ETT LITET MINNESPRIS.
HUNDEN SKA ÄGAS AV PERSON SOM ÄR MEDLEM I VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB.