Medlem

Bli medlem i Värmdö Brukshundsklubb och ta del i vårt utbud av kurser, träningsgrupper med mera. För att vi skall kunna registrera dig som medlem så behöver du skicka ett mail till oss med dina uppgifter.

Vill du bli medlem i Värmdö BK?

Mejla följande uppgifter till medlem@varmdobk.se:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Mejladress
Medlemsnummer (för dig som redan är medlem i SBK)
Betala medlemsavgiften till plusgiro 644 80 54-4

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till Värmdö brukshundklubb. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Medlemskap
Ordinarie medlemskap 610 kronor
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Förbundsavgiften är 400 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen Brukshunden. Den lokala avgiften, 210 kronor, går till Värmdö Brukshundklubb.

 

Delmedlemskap 210 kronor
För dig som har ett huvudmedlemskap i annan SBK-klubb. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer.

Familjemedlemskap 120 kronor
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap 740 kronor
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.

Betala i samband med detta in medlemsavgiften till vårt postgiro 644 80 54-4 så registrerar vi dig som medlem.