VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Rasutvecklingssektor

RUS = Rasutvecklingsektor

Sektorn består av:

Robin Yourell Högberg – sammankallande
Anna Löfblad
Kontakt: rusansvarig@varmdobk.se

Kommande MT/MH:

 

Vad gör RUS-sektorn?

RUS-sektorn planerar, administrerar och genomför, tillsammans med sina mentalfunktionärer, klubbens mentalbeskrivningar och mentaltester.

MH & MT hålls i första hand för bruksraser, och i mån om plats för övriga raser. Många med raser som inte ingår bland bruksraserna väljer att gå BPH, läs mer om detta här

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Alla hundägare har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hund-ägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehunds-utbildning eller bedriva avel.

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna gör utvärderingar på sitt avelsarbete. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.
Hur går MH till?

Mentalbeskrivning Hund (MH) beskriver de beteenden som, genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. En mentalbeskrivare har minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.
Mentalbeskrivningens olika moment

Mentaltesten (MT, korning) får hunden göra när den är 18-48 månader. Momenten skiljer sig en del åt och även omdömet, för nu testar man en vuxen färdigutvecklad hund. För en uppfödare av bruksras är ett MT viktigt för att se hur ett potentiellt avelsdjur fungerar mentalt.

För rasen är MT viktigt för att se i vilken riktning den fortsatta utvecklingen skall gå. Om en hund av bruksras är godkänd på MT och har genomgått en exteriör beskrivning får den titeln ”KORAD”. Titeln talar om att hunden har uppnått godkända poäng på mentaltesten och är rastypisk.

Läs gärna mer på SBK’s hemsida