Agility

 

Agilitysektorn
SAgiK har huvudansvar för agility och deras regler för kurs och tävling gäller; hunden ska vara 1 år för att delta i agilitykurs och 15 månader för träningstävling. Att träna grunder för agility innan går bra men ta det varsamt vi vill ju ha hunden kvar frisk och pigg så länge som möjligt!

Öppen träning
Måndagar från kl. 18:30
Vi försöker undvika att lägga kursverksamhet på måndagar till förmån för öppenträning. Vi hjälps åt att plocka fram och tillbaka hinder. Hunden ska vara 1 år och ni ska ha grundläggande kunskap om agility. Alla delar och samarbetar om hindren, planen och övningar.
Första måndagen i månaden under säsong april-okt har vi träningstävling. Sätter upp en bana med någon som ansvarig, det ska alltid finnas en enklare blåbärsbana att öva på.

Agility instruktörer

Annika Af Klercker annika.klercker@gmail.com
Andreas Norling norlieagility@gmail.com 
Johanna Liedberg norlieagility@gmail.com
Mia Lilja mialilja@me.com

Agilitysektorn agility@varmdobk.se

Mia Lilja (ansvarig och sammankallande)
Sara Bråtman
Hannah Järliden-Ström
Jenny Asmundsson
Nina Löfgren
Jennifer Krafft

  • Sektorn representerar sin specialkompetens .
  • Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget (större inköp i samarbete med styrelsen) samt arbeta fritt utifrån dessa mål.
  • Ansvara för att aktiviteter genomförs på ett för SBK lämpligt sätt.
  • Rekryterar lämpliga personer att utbildas till instruktörer, tävlingsledare och domare.
  • Planerar och genomför kurser efter framtagen och godkänd utbildningsplan.
  • Ansvarar för hinderpark och plan samt ser till att de underhålls.
  • Arrangera träningar i framtiden även tävlingar.
  • Arrangera kurser.


Annika Af Klercker och Storma