VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Agility


Agilitysektorn
SAgiK har huvudansvar för agility och deras regler för kurs och tävling gäller; hunden ska vara 1 år för att delta i agilitykurs och 15 månader för träningstävling och 18 månader för officielltävling. Att träna grunder för agility innan går bra men ta det varsamt vi vill ju ha hunden kvar frisk och pigg så länge som möjligt!

Agilitybanan & Öppen träning
Klubbens medlemmar som har tillräcklig kännedom om agilityutövandet samt är aktiv
inom sporten har tillträde till den inhängande banan.
Information om tid för öppen träning kommer till våren 2024.
Läs mer här

Agility tävlingsledare
Annika Rung

Agility instruktörer
Mia Lilja mialilja@me.com
Julia Oscarsson julia.o.mail@gmail.com
Malin Björndal malin.bjorndal@gmail.com

Agilitysektorn agility@varmdobk.se
Cornelia Norling (ansvarig och sammankallande)
Annika Rung
Julia Oscarsson
Maria Bladholm
Frida Levin
Rosita Dahlberg
Emma Lidbom

 Sektorns uppgifter: 
  • Sektorn representerar sin specialkompetens .
  • Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget (större inköp i samarbete med styrelsen) samt arbeta fritt utifrån dessa mål.
  • Ansvara för att aktiviteter genomförs på ett för SBK lämpligt sätt.
  • Rekryterar lämpliga personer att utbildas till instruktörer, tävlingsledare och domare.
  • Ansvarar för hinderpark och plan samt ser till att de underhålls.
  • Arrangera träningar och tävlingar.