Agility

     Agilitysektorn

  • Sektorn representerar sin specialkompetens .
  • Ansvara för sektorns verksamhetsplan och budget (större inköp i samarbete med styrelsen) samt arbeta fritt utifrån dessa mål. 
  • Ansvara för att aktiviteter genomförs på ett för SBK lämpligt sätt.
  • Rekryterar lämpliga personer att utbildas till instruktörer, tävlingsledare och domare.
  • Planerar och genomför kurser efter framtagen och godkänd utbildningsplan.
  • Ansvarar för hinderpark och plan samt ser till att de underhålls.
  • Arrangera träningar i framtiden även tävlingar.
  • Arrangera kurser.

Sektorn består av:
Mia Lilja (ansvarig och sammankallande)
Sara Bråtman
Hannah Järliden-Ström
Jenny Asmundsson
Nina Löfgren
Jennifer Krafft

 Öppen träning
Måndagar från kl. 18:30
Vi undviker att lägga kursverksamhet på måndagar så hela kvällen är det öppet för träning. Vi hjälps åt att plocka fram och tillbaka hinder. Hunden ska vara 1 år och ni ska ha grundläggande kunskap om agility. Alla delar och samarbetar om hindren, planen och övningar.

Agility instruktörer
Annika Af Klercker annika.klercker@gmail.com
Mia Lilja mialilja@me.com