VÄRMDÖ BRUKSHUNDKLUBB

Bruks

Medlemskap i Värmdö BK krävs för alla kurser.

Bli medlem här!

Prova på Spår och Sök kursnr 060 (ENDAST RESERVPLATSER)
Plats: Värmdö BK
Pris: 600 kr
Instruktör: Jeanette Lindqvist jeanettelindqvist@live.se tel. 0704949044
Antal ggr: 2
Antal deltagare: Max 6
När: Söndagar 9/8 och 16/8 Kl 10.00 – 12.15
Förkunskaper: Inga
För vem: Nybörjare
Kursbeskrivning: Vi prövar på spår och sök med enkla övningar.
Kursmål: Att få tips på bra aktivitet för din hund!
Välkommen med din anmälan!
Anmäl dig här!

Kortkurs i brukslydnad kursnr 062 (ENDAST RESERVPLATSER)
Plats: Värmdö BK
Instruktör: Peggy Lundström pegganslu@gmail.com
Pris: 1400 kr
När: Fredag 17/7 kl 18-20 teori
Lördag och söndag 18+19/7 kl 10-13 praktik
Lördag 15/8 10-13 avslutning.
Antal ggr: 4
Antal deltagare: 6
För vem: Du som ska starta tävlandet i någon av bruksklasserna,
individuell anpassning till varje ekipage. Tyvärr får endast registrerade
hundar i SKK delta på bruksprov och har därmed förtur, hundar av
blandras med sikte på tjänstehund är också välkomna.
Ekipage med godkänd appell eller förare som har tidigare kunskap har
förtur men nybörjare är varmt välkomna. Dock ska hunden ha god
allmänlydnad och kunna jobba med andra hundar i närheten samt att
föraren är insatt i grenen och lydnadsdelen.
Hunden ska kunna sitta uppbunden och vara lugn, alternativt vistas i
bilen då andra ekipage tränar.
Kursbeskrivning: Vi jobbar med följsamheten, momenten i den klass ni
är i samt delar av moment som behöver läras in. Vi tittar även framåt i
klasserna och hur vi lägger en bra grund.
En återträff med reflektion över utvecklingen efter 4 veckor.
Kursen kräver egen träning inför sista tillfället.
Deltagarna ska ha läst reglerna för bruks, både i specialdelen och
lydnadsdelen i sin klass innan kursstart (finns att hitta på SBK:s hemsida).
Välkommen med din anmälan!
Anmäl dig här!

Personsök fortsättningskurs kursnr 063
Plats: Värmdö BK
Pris: 1600 kr
Instruktör: Åsa Lundberg och Peggy Lundström
Vid frågor: asa.lundberg@gmail.com
När: Lördag 5/9, lördag 19/9, söndag 11/10, lördag 31/10 Kl 10.00-13.00
Antal ggr: 4
Antal deltagare: 6
För vem: Du som påbörjat och kommit en bit i sökträningen (personsök
för bruksgrenen sök) och vill träna vidare på specifika delar (se
kursbeskrivning nedan). Hunden ska ha kommit så pass långt att den
söker figurant utan retning i olika typer av terräng. Hunden behöver
kunna komma på inkallning och klara av att enstaka hundar jobbar
samtidigt, t ex vid skogslydnadsträning. Det är en fördel om hunden kan
hämta och lämna av föremål (tex leksak eller dummies för apportering).
Kursbeskrivning: Vid varje tillfälle fokuserar vi på en specifik del av
personsöket. Träffarna kommer preliminärt ha följande teman:
 Kluriga legor
 Sök i system (lära hunden springa rakt och ”slå” framåt i banan)
 Spring dit jag pekar och annan skogslydnad
 Sortering – hitta/markera människor och inte gamla legor och annat
Välkommen med din anmälan!
Anmäl dig här!