Allmänlydnad

Medlemskap i Värmdö BK krävs för alla kurser.

Bli medlem här!

Unghundskurs kursnr 047

Plats: Värmdö Bk
Pris: 1 500 kr
Instruktör: Mia Lilja mialilja@me.com
När:  kl. 16:00-17:30 Fredag 6/9, Torsdag 12/9, Måndag 23/9, Måndag
30/9, Måndag 7/10 och Fredag 11/10
Antal ggr: 6
Antal deltagare: 6
För vem: Unghundar från ca 6 månader till 1,5 år
Kursbeskrivning: Vi fokuserar på att komma igenom den lite mer
krävande tiden i hundens utveckling. Det är en kurs för tonårshunden som
börjat fyllas av hormoner, vänder sig utåt och ev får slyngelbeteende.
Övningar för att rikta hundens intresse mot oss i samarbete och klara
störningar som finns i en kurs och vardagen. Vi tränar hunden att kunna
vara aktiv med sin förare och pausa på ett bra sätt trots att andra hundar
är omkring. Individuell coachning och önskemål om inriktning på innehållet
beaktas.
Kursmål: Att hundägaren ska få verktyg att träna vidare och forma fram
önskvärda beteende.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!

 

 

Allmänlydnadskurs kursnr 049
Plats: Värmdö BK
Pris: 2150 kr inkl kurslitteratur
Instruktör: Elina Bertne elina@bertne.com
När: Onsdagar 11/9, 18/9, 25/9 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 kl 18.00-20.15
Antal ggr: 7
Antal deltagare: 6
För vem: Hunden skall vid kursstart vara minst 6 månader.
Förkunskaper: Krävs ej
Kursbeskrivning: Kursen riktar sig både till helt oerfarna ekipage och till
de som tidigare gått grundkurs men vill träna vidare. Stort fokus ligger på
att bygga upp en god relation mellan förare och hund. Vi anpassar
träningen efter individen och jobbar mycket med lek som belöning.
Praktiska moment och varvas med teori. Vi tränar grundläggande
allmänlydnad; kontakt, följsamhet, stadga, passivitet och inkallning. För
de deltagare som redan gått grundkurs höjer vi svårigheterna något och
lägger in fler moment och ökar störningarna.
Kursmål: Målet med kursen är att deltagarna ska få den kunskap som
krävs för att genom träning få och upprätthålla en trivsam och rolig
vardag med sina hundar.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här

 

 

Unghundskurs kursnr 057

Plats: Värmdö Bk
Pris: 1 500 kr
Instruktör: Mia Lilja mialilja@me.com
När: Tisdagar 15/10, 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11 kl 16-17:30
Antal ggr: 6
Antal deltagare: 6
För vem: unghundar från 5 månader till 18 månader
Kursbeskrivning: Vi fokuserar på tonårshunden som
börjat fyllas av hormoner, vänder sig utåt och kanske får slyngelbeteende.
Övningarna inriktar sig på att rikta hundens intresse mot oss och klara
störningar som finns i en kurs och vardagen. Vi tränar hunden att kunna
vara aktiv med sin förare och pausa på ett bra sätt trots att andra hundar
är omkring. Individuell coachning och önskemål om inriktning på
innehållet beaktas.
Kursmål: Att hundägaren ska få verktyg att träna vidare och forma fram
önskvärda beteende.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!

 

Unghundskurs kursnr 061
Plats: Värmdö Bk
Pris: 1500 kr
Instruktör: Mia Lilja mialilja@me.com
När: Fredagar kl 16:00-17:30 8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 13/12
Antal ggr: 6
Antal deltagare: 6
För vem: Unghundar från 5 månader till 18 månader
Kursbeskrivning: Vi fokuserar på tonårshunden som
börjat fyllas av hormoner, vänder sig utåt och kanske får slyngelbeteende.
Övningarna inriktar sig på att rikta hundens intresse mot oss och klara
störningar som finns i en kurs och vardagen. Vi tränar hunden att kunna
vara aktiv med sin förare och pausa på ett bra sätt trots att andra hundar
är omkring. Individuell coachning och önskemål om inriktning på
innehållet beaktas.
Kursmål: Att hundägaren ska få verktyg att träna vidare och forma fram
önskvärda beteende.
Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig här!